office@m-sec.rs +381 65 21 22 803

Interfon

Interfon slika


  • Ugradnja i održavanje protiv provalnih sistema u sklopu kojih se mogu instalirati protivpožarni javljači.

  • Moguća integracija sa sistemom za video nadzor i ostalim kompatibilnim sistemima.

  • Udaljena kontrola.

Interfoni
MSEC ugradjuje interfone vodećih svetskih proizvodjača.

Logo Fermax
Logo TEH-TEL