office@m-sec.rs +381 65 21 22 803

Kontrola pristupa

Kontrola pristupa slika 1


Kontrola pristupa slika 2
Kontrola pristupa slika 3
Kontrola pristupa slika 4
Kontrola pristupa slika 5


  • Ugradnja čitača i kontrolera za kontrolu pristupa.
  • Kontaktni, bezkontaktni, biometrijski, šifrirani čitači.
  • Hotelski sistemi brava.
  • Ugradnja elektrobrava.
  • Ugradnja centrala i motora za kapije i rampe.


Kontrola pristupa
MSEC ugradjuje komponente za kontrolu vodećih svetskih proizvodjača.

Logo Life Home Integration
Logo Roger
Logo CDVI